Skip to Content

 

 

 

 

 

  • 健康生活樂頤年運動會
  • 長者與家屬同遊迪士尼樂園
  • 早操組
  • 中秋節活動提燈會
  • 香港第三齡學院廣州交流團
  • 幼兒參觀花展
  • 會員參與機構的賣旗日
  • 家長講座
  • 大型活動中參與表演
  • 舞蹈班

The Chinese Rhenish Church Hong Kong Synod,Social Service Department 中華基督教禮賢會香港區會 - 社會服務部 @ 2014 版權所有
Rm 310-313, Hang Ning Court, 253 Shun Ning Road, Shamshuipo, Kowloon. TEL: (852) 2304 3338(852) 2304 3338 FAX: (852) 2304 3188